bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden projectwoningen 

Deze inschrijf- en verkoopvoorwaarden gelden alleen voor de woningen van Lage Heide. De verkoop- en inschrijving voor de bouwkavels verloopt allemaal rechtstreeks via de gemeente Valkenswaard.  Bekijk hiervoor de speciale website van de gemeente.

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden projectwoningen

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en/of aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Project Zuid & gemeente Valkenswaard is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier .
 3. De verkoop van de koopwoningen van deelplan Mgr. Smetsstraat is op 23 december 2021 van start gegaan. 
 4. De 1e inschrijftermijn sluit op zondag 9 januari 2022, 23.59 uur. Hierna worden de woningen toegewezen. 
 5. Na 9 januari 2022 kun je je ook nog inschrijven. Je wordt dan reserve-kandidaat voor de woningen die in optie staan. Als je op een vrij beschikbaar bouwnummer reageert, zal de makelaar contact met je opnemen. 

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere bouwnummers (kavels of woningen), verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven; alleen formulieren die via de website zijn verstuurd, worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en/of aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

 Toewijzing 

 1. Indien er meer kandidaten zijn dan geschikte woningen, zal er overgegaan worden tot toewijzing met als doel: zoveel mogelijk mensen blij maken met de woning van hun eerste keuze. Deze willekeurige toewijzing gaat door middel van een geautomatiseerd systeem. De ontwikkelaar kan hier om moverende redenen van afwijken en/of houdt het recht van gunning. 
 2. Deze toewijzing zal door Project Zuid & gemeente Valkenswaard in overleg met de makelaar worden uitgevoerd. De toewijzing van de bouwkavels wordt door de gemeente Valkenswaard uitgevoerd. Bekijk hiervoor de website van de gemeente: valkenswaard.nl/lage-heide .

Proces toewijzing

Project Zuid & gemeente Valkenswaard zal op basis van de aangegeven voorkeuren in de inschrijfformulieren, de woningen toewijzen. 
De kandidaten die in eerste instantie geen woning toegewezen hebben gekregen, blijven reserve-kandidaat. 
Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, worden de vrijgekomen woningen opnieuw toegewezen aan de reserve-kandidaten.

Uitslag toewijzing 

 1. De verwachte datum van de toewijzing van de woningen is maandag 10 januari 2022.
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden waarschijnlijk op dinsdag 11 januari 2022 geïnformeerd door de makelaar. Je krijgt sowieso uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 bericht. 
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen woningen toegewezen hebben gekregen, ontvangen hierover uiterlijk op vrijdag 14 januari bericht (per e-mail).
 4. Schrijf je je na 9 januari 2022 in, dan neemt de makelaar makelaar alleen contact met je op als er een woning toegewezen kan worden. 

  Aankoop bouwkavels
  De inschrijving van de bouwkavels van de gemeente loopt niet via deze website. Bekijk hiervoor de website van de gemeente: valkenswaard.nl/lage-heide. Ook de verkoop verloopt direct via de gemeente. 

  Stappenplan na toewijzing boerderijwoningen
 1. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen ontvangen hierover een bericht van de makelaar.
 2. Deze optanten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk etc.
 3. Er wordt tevens een gesprek met de makelaar gepland. 

Verkoopgesprek bij de makelaar - boerderijwoningen 

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatiegesprek bij de makelaar.
 2. In dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek. 

Beslissingstermijn 

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop- en aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

 De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl. 
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

 Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft, al voldoende informatie inwint op het gebied van je financiële mogelijkheden.

 Vragen of hypotheekgesprek?

 • Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Project Zuid & gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.