bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Nieuwsupdate Lage Heide

23 maart 2020

Omgevingsvergunning bungalows 
Goed nieuws. De omgevingsvergunning van de bungalows is verleend. We verwachten dat de leveringen en ook de bouw in april kunnen starten. Op dit moment zijn 9 van de 10 woningen verkocht. 

Partiële herziening
De raad heeft de partiële herziening voor Lage Heide op 5 maart jl. vastgesteld. Deze ligt vanaf 2 april a.s. nog gedurende zes weken ter inzake tot 13 mei a.s. 

Wat is een partiële herziening? 
Een partiele herziening is een wijziging in het bestemmingsplan die noodzakelijk is om de aangepaste woningbouwplannen, die beter aansluiten bij de woningmarkt, mogelijk te maken. Zomereik II is één van deze aangepaste woningbouwplannen. 

50% verkocht
In deelplannen Zomereik II en Witte Berk III is inmiddels al 50% van de woningen verkocht. We verwachten in het vierde kwartaal van 2020 te kunnen starten met de bouw.