bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Gemeente Valkenswaard past woningbouwplannen Lage Heide aan

21 maart 2019

Gemeente Valkenswaard past de woningbouwplannen in Lage Heide aan. Hiervoor is een zogenaamde partiële herziening opgesteld. Met deze herziening verwachten Project Zuid en gemeente Valkenswaard beter aan te sluiten bij de woningmarkt.

Gemeente Valkenswaard past woningbouwplannen Lage Heide aan

Gemeente Valkenswaard past de woningbouwplannen in Lage Heide aan. Hiervoor is een zogenaamde partiële herziening opgesteld. Met deze herziening verwachten Project Zuid en gemeente Valkenswaard beter aan te sluiten bij de woningmarkt.

Met name bouwkavels (vrijstaande woningen) worden omgezet in twee-onder-één kapwoningen en vrijstaand geschakelde woningen, om in de resterende fases niet alleen in het dure koopsegment, maar ook in het middensegment woningen aan te kunnen bieden.

De voornaamste wijziging vindt plaats op het woongebied tussen de Koningstraat en Keizerstraat. De 22 bouwkavels voor vrijstaande woningen wijzigen in 35 woningen, voornamelijk twee-onder-één-kapwoningen.

De overige wijzigingen hebben betrekking op de volgende deelgebieden:

  • De woonwagenlocatie, die in het gebied tussen de Donge, Dieze en Beerze was bedacht, wijzigt in 8 vrijstaand geschakelde woningen en/of twee-onder-een-kapwoningen.
  • De Hoeve, die bedacht was aan Het Lupke en de René Smeetsstraat, wijzigt in 3 vrijstaand geschakelde woningen en 2 bouwkavels.
  • Zomereik, gelegen tussen De Aa en Mark, wijzigt niet in type woningen enkel worden in het linkerdeel 3 woningen tussengevoegd. Zo worden de projectkavels in het linkerdeel kleiner en wordt het prijssegment lager dan eerst voorzien.

Deze partiële herziening ligt per 21 maart 6 weken ter inzage. Daarna beslist de gemeenteraad over de ingediende zienswijzen en over de vaststelling van het bestemmingsplan.

We verwachten omstreeks het 3e kwartaal van 2019 de verkoop te starten van de eerstvolgende fase.